Τα αστεράκια

Παρουσίαση μικρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΝΟΥΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

MOST WANTED… Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ

ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΟΣ