ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: H ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ 4 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

0
959
Τακτική  στη φάση 1:            
ΚΑΤΟΧΗ  ΜΠΑΛΑΣ
·         Διατηρούμε το βασικό σχήμα.
·         Κινούμαστε σε ανοιχτούς χώρους και απλωνόμαστε σε όλο το γήπεδο
·         Κάνουμε κινήσεις ξεμαρκαρίσματος για να πάρουμε μπάλα.
·         Κάνουμε συρτές πάσες με λίγες επαφές
·         Η πρώτη επιλογή πάσας είναι η μπάλα να πάει μπροστά, αν αυτή είναι αδύνατη
   τότε ψάχνουμε για παράλληλη (η μπροστινή πάσα κάνει το παιχνίδι γρήγορο,
   η παράλληλη αργό)
·         Πρέπει να υπάρχει εναλλαγή ανάμεσα σε συνδυασμούς και ατομικές προσπάθειες
Τακτική  στη φάση 2:           
ΧΑΣΙΜΟ  ΤΗΣ  ΜΠΑΛΑΣ
·         Όλοι οι παίκτες επιστρέφουν στο βασικό σχήμα όσο το δυνατό γρηγορότερα
  (πολλοί πίσω από την μπάλα)
·         Ο κάθε παίκτης παίρνει την πιο κοντινή θέση γι’ αυτόν (προϋπόθεση η καλή
  επικοινωνία)
·         Βασική αρχή είναι οι μικρές αποστάσεις μεταξύ παικτών/γραμμών
·         Πρωτεύων στόχος είναι να κλείσουν οι διάδρομοι προς την εστία μας
   και στη συνέχεια η ανάκτηση της μπάλας
 
Τακτική  στη φάση 3:           
ΚΑΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ
·         Υποχώρηση: υποχωρώντας κλείνουμε τον χώρο μπροστά  από την εστία μας,
  καθυστερούμε την επίθεση του αντιπάλου και κερδίζουμε χρόνο για να
  οργανωθούμε ακόμα καλύτερα
·         Παίζουμε άμυνα προσανατολισμένη στην μπάλα κλείνοντας τους χώρους κοντά
  στην μπάλα, αφήνοντας την απέναντι πλευρά ανοιχτή
·         Κρατάμε το βασικό σχήμα μας με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα
·         Πίεση: Περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή ή την δημιουργούμε για να πιέσουμε
  τον αντίπαλο
·         Κλείνουμε τους διαδρόμους πασών βάζοντας παίκτες μπροστά στους πιθανούς
  παραλήπτες
·         Οδηγούμε τον παίκτη που έχει μπάλα ή την μπάλα σε θέση που δεν τον βολεύει
  (αδύναμο πόδι)
·         Η άμυνα γίνεται πάντα επιθετικά προς τα μπρος
·         Καθοδήγηση από πίσω: οι αμυντικοί που βλέπουν όλο  το γήπεδο κατευθύνουν
  τους συμπαίκτες τους
Τακτική  στη φάση 4:           
ΑΝΑΚΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΜΠΑΛΑΣ
·         Πρώτος στόχος είναι η ασφάλιση της μπάλας με μία πάσα σε συμπαίκτη που έχει
   καλύτερη θέση ή με ατομική ενέργεια
·         Ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μας
   δίνει ένας ανοργάνωτος αντίπαλος
.
Του Γιάννη Σχοιναράκη