Ιστορίες του 20ου αιώνα

0
1030

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς μας καλεί να παρακολουθήσουμε την ολοκλήρωση του κύκλου Ανοικτών Μαθημάτων Ιστορίας στο χώρο του Ιστορικού του Αρχείου, στον Ταύρο.

Το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) ολοκληρώνει τον φετινό επιτυχημένο κύκλο Ανοικτών Μαθημάτων Ιστορίας του 20ού αιώνα για το ευρύ κοινό, με δύο ακόμη θεματικές που αφορούν στην αγροτική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη.

Παραδοσιακά γεωργική χώρα, η Ελλάδα αντιμετώπισε στη διάρκεια αυτού του αιώνα αρκετές φορές την πρόκληση να στηρίξει την ανάπτυξή της στη γεωργική παραγωγή αλλά και να εξασφαλίσει την αυτάρκειά της. Ο τουρισμός, βασισμένος στο πλούσιο αρχαιολογικό απόθεμα και το εύκρατο κλίμα, προβλήθηκε πολλές φορές, στο πλαίσιο της  μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, ως η «βαριά βιομηχανία» της χώρας που θα εξασφάλιζε, συμπληρωματικά ή και εναλλακτικά της γεωργίας, την ποθούμενη ανάπτυξη.

Το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, βασικός χώρος έρευνας της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα, επιχειρεί να προσελκύσει διαφορετικές ομάδες κοινού και να ευαισθητοποιήσει σε θέματα μνήμης, ταυτότητας και αξιοποίησης αρχειακών πηγών στην ιστορία, ώστε να συμβάλει στην ενδυνάμωση της ιστορικής κουλτούρας. Στο πλαίσιο αυτό, ιστορικοί της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας προσφέρουν ανοικτά μαθήματα ιστορίας για τον γνωστό και συνάμα άγνωστο 20ό αιώνα.

Στις έξι μηνιαίες συναντήσεις της πρώτης περιόδου εξετάστηκαν η διεθνής θέση της Ελλάδας, διαχρονικά φαινόμενα και τομές στους θεσμούς και την κοινωνία της χώρας, η πολιτική ζωή της και η βιομηχανική ανάπτυξη που επιδιώχθηκε στην Ελλάδα στη διαδρομή του 20ού αιώνα αλλά και η ελληνική ιστοριογραφία για την περίοδο αυτή.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου (17:30-20:30)
«Η αγροτική οικονομία στην Ελλάδα του 20ού αιώνα»
Σωκράτης Πετμεζάς, καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου (17:30-20:30)
«H τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα του 20ού αιώνα»
Πάρις Τσάρτας, καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου – Άγγελος Βλάχος, δρ Ιστορίας