Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

0
597

Η Polytan Sportstattenbau GmbΗ ζήτησε από την ΙSA Sport να θέσει τον συνθετικό χλοοτάπητα «Polytan Ligaturf» υπό εξομοίωση βηματισμού ώστε να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα του.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας αποτελείται από 25 χιλ. γέμιση από άμμο και 15 χιλ. ελαστικό SBR. Μετά το συνηθισμένο αριθμό των 5.000 κύκλων (5 χρόνια εξομοίωσης) η διαδικασία συνεχίστηκε έως τους 40.000 κύκλους. Ανά 5.000 κύκλους γίνεται αποτύπωση των συνεπειών της εξομοίωσης με φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες μεγεθύνονται έως 20χ με την βοήθεια μικροσκοπίου.

Πραγματοποιείται εξομοίωση της χρήσης του συνθετικού χλοοτάπητα, θέτοντας τον συνθετικό χλοοτάπητα σε εξομοίωση βηματισμού, που αντιστοιχεί σε πέντε χρόνια χρήσης, λαμβάνοντας ως χρόνο χρήσης 1.500 ώρες το χρόνο. Η συνήθης έρευνα εξομοίωσης βηματισμού για έναν συνθετικό χλοοτάπητα είναι 5.000 κύκλοι που αντιστοιχούν σε περίοδο χρήσης πέντε χρόνων.

Σε αυτήν την έρευνα πραγματοποιήθηκαν 40.000 κύκλοι. Παρόλο που χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος, δεν μπορεί να υπάρξει συμπέρασμα σε περίπτωση που ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ανθεκτικός εφόσον οκτώ φορές σε περίοδο πέντε χρόνων ο συνθετικός χλοοτάπητας φθάσει να μην παρουσιάζει προβλήματα αντοχής. Δεν υπάρχει πρακτικά γνώση από την σύγκριση με ήδη εγκατεστημένους συνθετικούς χλοοτάπητες για περισσότερους από 5.000 κύκλους. Επιπλέον, η χρήση πρακτικά εξαρτάται από την ένταση του παιγνιδιού, τα παπούτσια, τον τρόπο χρήσης και συντήρησης της άνω στρώσης.